เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

Nuclear Society of Thailand (NST)

2006-8-11 · ไอโซโทปของยูเรเนียมสามารถแยกออกเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้สูงกว่าไอโซโทปอื่น กระบวนการนี้เรียกว่า การเสริมสมรรถนะ (enrichment) เช่น การเสริม ...

งานนำเสนอ PowerPoint

2018-9-3 · ด้านการถนอมอาหาร ใช้ Co-60 ในการถนอมอาหารให้มีอายุยาวนานขึ้น เพราะรังสีแกมมาช่วยในการทำลายแบคทีเรีย โซเดียม-24 ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด เพื่อตรวจ ...

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่5 ...

2014-9-16 · สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่5): กรณียกเลิกการใช้ "ไครโซไทล์" ถกเถียงกว่า 2 ปีแต่ไม่มีข้อสรุป

โคบอลต์ | การใช้ คุณสมบัติ ...

โคบอลต์ธรรมชาติเป็นไอโซโทปโคบอลต์-59 ที่ ... สำคัญอย่างหนึ่งของโคบอลต์คือซัลเฟตCoSO 4 ซึ่งใช้ในการชุบด้วยไฟฟ้า ในการ ...

10 อันดับ แร่ธาตุที่ราคาแพง ...

พลูโทเนียมมีไอโซโทปทั้งหมด 15 ชนิด โดยไอโซโทปที่สำคัญที่สุดคือ พลูโตเนียม-239 เพราะเป็นไอโซโทปที่สำคัญในการทำอาวุธนิวเคลียร์ ปัจจุบัน ...

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

2017-8-11 · ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ ... ลูกโซ่มาใช้ประโยชน์ในทางสันติ เช่น ใช้ในการผลิตไอโซโทป ...

มติคณะกก.สอบข้อเท็จจริงฯ บ่อ ...

2018-7-21 · ประกอบกับข้อมูลการเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่องของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

ลิเทียม

2021-8-3 · ลิเทียมที่ปรากฏในธรรมชาตินั้น ประกอบด้วยไอโซโทปที่เสถียร 2 ตัว คือ Li-6 และ Li-7 โดยที่ Li-7 มีอยู่เป็นสัดส่วนที่สูงกว่ามาก (92.5%) สำหรับไอโซโทป ...

๕๑-แหล่งแร่ที่สำคัญและการผลิต

2020-12-28 · ๕๑-แหล่งแร่ที่สำคัญและการผลิต. ๒. แหล่งแร่ที่สำคัญและการผลิต. แหล่งแร่ (mineral deposit) หมายถึง ที่ใด ๆ ในเปลือกโลกที่มีแร่มาสะสมตัว ...

พลังงานนิวเคลียร์ | สถาบัน ...

ไอโซโทป อะตอมของธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากันแต่มีเลขมวลต่างกันเราเรียกว่าไอโซโทป เช่น ธาตุคาร์บอนมี 3 ไอโซโทป คือมีคาร์บอน-12 คาร์บอน-13 คาร์บอน-14 ...

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT)

2012-7-18 · เหมื่อน ๆ กับธาตุอื่น ๆ ยูเรเนียมปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่เรียกว่า "ไอโซโทป" โดยไอโซโทปมีความแตกต่างกันที่จำนวนอนุภาคที่ไม่ ...

ประโยชน์จากการใช้ธาตุ ...

2021-9-2 · ด้านการแพทย์ ใช้เพื่อศึกษาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย โดยให้คนไข้รับประทานอาหารหรือยาที่มีไอโซโทป ...

วิจัย "ไอโซโทปเสถียร" เผยความ ...

2021-9-1 · อุตสาหกรรมแร่. 1. อุตสาหกรรมแร่. แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทางธรณีวิทยาภายในโลกและที่ผิว ...

Facilities

Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) ใช้สำหรับการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร (Stable isotope) เช่น deuterium (2H), carbon-13 (13C), nitrogen-15 (15N), oxygen-18 (18O) เป็นต้น เทียบกับไอโซโทปที่มีในธรรมชาติ ซึ่งการ ...

RMUTI

2004-2-16 · 7. การตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา การใช้เรดิโอไอโซโทป ที่ขาดมาตรการที่ถูกต้องในการ ป้องกันสภาวะอากาศเสีย 8.

การตรวจแร่อย่างง่าย

2009-11-3 · กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอ27 ุตสาหกรรมพ ื้นฐานและการเหม ืองแร่ หน้า คำนำ ก สารบญขั 1. บทนำ 1 2. อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจแร ่ 1

รับข้อมูลเกี่ยวกับทังสเตน

2021-7-14 · ไอโซโทปทังสเตน: ทังสเตนธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทปที่เสถียรห้าตัว รู้จักไอโซโทปที่ไม่เสถียรสิบสองไอโซโทป. คุณสมบัติของ ...

วิจัย "ไอโซโทปเสถียร" เผยความ ...

2021-5-9 · งานวิจัย "ไอโซโทปเสถียร" งานวิจัยหัวข้อ "การประเมินการรั่วไหลของตะกั่วจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ถูกทิ้งร้างสู่ลำห้วยคลิตี้ จังหวัด ...

พลังงานนิวเคลียร์ – NSRU BLOG

-งานผลิตไอโซโทปรังสี เพื่อใช้ในการแพทย์ โดยการใช้รังสีจากไอโซโทป สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค และการบำบัดรักษาโรค

ธาตุกัมมันตรังสี | TruePlookpanya

ธาตุบางชนิดมีไอโซโทป ซึ่งไอโซโทปเหล่านั้นแผ่รังสีได้เกิดเป็น ... ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ จะใช้ ...

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ...

- ใช้เป็นเครื่องมือผลิตนิวตรอน เพื่อประโยชน์ในด้านประยุกต์ เช่น การผลิตสารไอโซโทปรังสี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ...

การใช้ประโยชน์จากรังสีในงาน ...

รังสีแกมมาจากไอโซโทปโคบอลต์-๖๐ ได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการปลอดเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ ...

ตะกั่ว

2021-8-28 · ไอโซโทปเสถียรที่สุด บทความหลัก: ไอโซโทปของตะกั่ว iso NA ครึ่งชีวิต ... ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กชุบ โดยการใช้โลหะสังกะสีเป็นตัว ...

TINT Nuclear STKC 2551

2012-11-11 · ไอโซโทปเสถียรทางธรณีเคมี 21. การใช้เคมีของน้ำในการประเมินแหล่งน้ำ 24. เครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปของน้ำ 56.

ประโยชน์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear ...

– ใช้เป็นเครื่องมือผลิตนิวตรอน เพื่อประโยชน์ในด้านประยุกต์ เช่น การผลิตสารไอโซโทปรังสี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเกษตร และ ...

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ...

มีแร่ยูเรเนียมขาย1กิโล40ล้านบาทแต่ต้องเข้าใจกันน่ะครับว่า.แร่u.ไม่ได้เป็นหินกินเหล็กน่ะครับ,แร่ยูเรเนียมธรรมชาติมี 2 ไอโซโทปหลัก ได้แก่ U-235 ...

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ...

2008-3-3 · - ใช้เป็นเครื่องมือผลิตนิวตรอน เพื่อประโยชน์ในด้านประยุกต์ เช่น การผลิตสารไอโซโทปรังสี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ...

คุณสมบัติการใช้งานและแหล่ง ...

2021-7-14 · ไอโซโทป:มีไอโซโทปที่รู้จักกัน 31 ไอโซโทปตั้งแต่ Ni-48 ถึง Ni-78 ไอโซโทปที่เสถียรของนิกเกิลมีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่ Ni-58, Ni-60, Ni-61, Ni-62 และ Ni-64

Nuclear Society of Thailand (NST)

2012-1-9 · ตัวแกะรอยไอโซโทปรังสี (Radioisotope tracer) ตัวแกะรอยรังสี (radiotracers) ช่วยในงานวิจัยอุตสาหกรรมเคมี สำหรับการศึกษากลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีทั่วไป โดย ...